quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010

Tesis doctoral

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Permet la consulta remota a través d'internet del text complet de les tesis, així com fer cerques per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc. Els objectius d'aquest repositori, gestionat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya, són:

  • Difondre, arreu del món i a través d'internet, els resultats de la recerca universitària.
  • Oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball.
  • Millorar el control bibliogràfic de les tesis.
  • Impulsar l'edició electrònica i les biblioteques digitals.
  • Incentivar la creació i l'ús de la producció científica pròpia.
[mais...]

Entre os trabalhos disponíveis...

Dinámica de la vegetación y explotación del combustible leñoso durante el Pleiistoceno Superior y el Holoceno del Noreste de la Península Ibérica a partir del análisis antracológico.


El pas del Paleolític Superior a Catalunya i la seva interpretació dins el context geogràfic franco-ibèric


Estudio del desgaste a nivel microcópico de los dientes anteriores de los homínidos del yacimiento pleistocénico de sima de los huesos (sierra de atapuerca, Burgos).

Sem comentários: